Maj program

Skrivet av CENK - 5 september, 2011 - 12:04

Torsdag 5.5
13-15 Kansliet öppet i kyrkan.
18.00 Salt & ljus, bibelsamtal och bön.

Söndag 8.5 Mors dag
15.00 Gemenskapsträff, ”Israel idag”. Birgit och Ove Grönqvist berättar om sin påskresa till Israel 24.4-1.5. Servering.

Söndag 15.5
15.00 Gudstjänst med nattvard. Sång. Birgit Grönqvist.

Torsdag 19.5
13-15 Kansliet öppet i kyrkan.

Lördag 21.5
Bussutfärd med Borgå metodistförsamling till Kotka. Avfärd kl. 9.30 från Borgå. Avfärd ca kl. 10.15 från metodistkyrkan i Lovisa. Vi besöker Sapokka vattenpark och Maretarium i Kotka. Vi äter på något ställe längs vägen. Maten ingår inte i priset. Resans pris meddelas senare. Anmälan till pastorn.

Onsdag 25.5
13.00 Kambodja just nu. Cata Ekman Niemi-Kaija berättar. Samling hos Grönqvist.