Aktuellt

Skrivet av CENK - 5 september, 2011 - 12:06

Kambodja
Cata Ekman-Niemi-Kaija gör en resa till Kambodja den 5-15 maj för att utvärdera vårt projekt där. Vi har ett projekt med att utveckla landsbygden, med bl.a. mikrolån. Byagrupper kan erhålla lån för t.ex. grönsaksodling eller för att skaffa en ko eller andra husdjur.

Årskonferensen
Vi ser fram emot konferensen i Karleby. Pastor Camilla Klockars och församlingen är beredda att ta emot. Temat är ”Välkommen hem!” Bland talarna märks Eric Voelz från USA, nu bosatt i Sverige; Sebastian Widjeskog från Kronoby och biskop Christian Alsted från Danmark.

Pastorns resor
- 27 juni-23 juli. Semester.
- 24-29 juli. Medhjälpare på Tonårslägret på Jumijärvi.
- 25-28 augusti. Kaplan på Emmaus för kvinnor på Karijärvi.