Ett nytt år

Skrivet av admin - 7 mars, 2011 - 11:38

Giv, o Jesus, fröjd och lycka.
Ett nytt år går åter in.
Skulle kors och krav mig trycka,
låt din vilja dock bli min.
Tag mig själv och allt jag har,
Frälsare, i ditt förvar.
Giv oss alla, folk och kyrka,
Ny välsignelse och styrka.

Herre, hjälp mig noga höra
på det ord jag får av dig,
och ej lyssna blott, men göra
vad du väntar dig av mig,
ha min nästa hjärtligt kär,
kuva hat och ont begär,
hjälpa alla små och svaga,
ingen svika och bedraga.

Jesus, ha mig i ditt minne.
Jesus, för mig närmre dig.
Jesus, prägla du mitt sinne.
Jesus, lär mig lyda dig.
Jesus, styrk min kropp och själ.
Jesus, mig beskydda väl.
Jesus, hjälp när jag får lida.
Jesus, vandra vid min sida.

Psalmer och Sånger nr 194:1-3

Vi kan börja om och förnya oss eller vårt samhälle på många olika sätt. Gud är liv och han är helt inne på förnyelselinjen, i hela skapelsen, men främst när det gäller vårt förhållande till honom. Detta nya nådens år kallar Gud oss på nytt till omvändelse från avgudar av olika slag, till tro på honom och lydnad för hans bud. Och till dig som i många år har vandrat med Herren vill han ge nytt mod och ny kraft att gå vidare in i det nya som ligger framför.

Birgit Grönqvist