Andakt 21.2.21 kl 16.00

Skrivet av Monica Lundgren - 15 februari, 2021 - 15:32

Söndagens andakt hålls av pastor Birgit Grönqvist via FB-live.
FBsida: Lovisa svenska metodistförsamling