Kontakt

Lovisa svenska metodistförsamling samarbetar med Borgå svenska metodistförsamling. Pastor Mayvor Wärn-Rancken arbetar i församlingen på deltid, tel 0401637798
Församlingens kontaktperson är Tuovi Hahto, som också är medlem i det gemensamma församlingsrådet för Borgå och Lovisa metodistförsamlingar.Hennes telefon är 040-778 0840.

Församlingen ordnar bibelstudier i hemmen. Gudstjänsten hålls en gång i månaden i Kompanjonshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3 kl 16.00. Annonsering sker genom tidningen Nya Östis.

Bankförbindelse
Gåvor till församlingen kan betalas till konto FI27 4055 0010 3174 73.