Prenumerera på innehåll

Aktuellt

Skrivet av CENK - 5 september, 2011 - 12:06

Kambodja
Cata Ekman-Niemi-Kaija gör en resa till Kambodja den 5-15 maj för att utvärdera vårt projekt där. Vi har ett projekt med att utveckla landsbygden, med bl.a. mikrolån. Byagrupper kan erhålla lån för t.ex. grönsaksodling eller för att skaffa en ko eller andra husdjur.

Årskonferensen
Vi ser fram emot konferensen i Karleby. Pastor Camilla Klockars och församlingen är beredda att ta emot. Temat är ”Välkommen hem!” Bland talarna märks Eric Voelz från USA, nu bosatt i Sverige; Sebastian Widjeskog från Kronoby och biskop Christian Alsted från Danmark.

Pastorns resor

Maj program

Skrivet av CENK - 5 september, 2011 - 12:04

Torsdag 5.5
13-15 Kansliet öppet i kyrkan.
18.00 Salt & ljus, bibelsamtal och bön.

Söndag 8.5 Mors dag
15.00 Gemenskapsträff, ”Israel idag”. Birgit och Ove Grönqvist berättar om sin påskresa till Israel 24.4-1.5. Servering.

Söndag 15.5
15.00 Gudstjänst med nattvard. Sång. Birgit Grönqvist.

Torsdag 19.5
13-15 Kansliet öppet i kyrkan.

Lördag 21.5

En underbar förvandling

Skrivet av CENK - 5 september, 2011 - 12:03

En underbar förvandling

Vi upplever just nu en oerhört dramatisk förvandling i naturen. De höga snödrivorna och det tjocka snötäcket har minskat drastiskt och håller på att smälta bort. Lovisaåns smältvatten forsar majestätiskt fram under broarna. Ån brer ut sig och vidgar sitt revir. Den samlar sina krafter till den verkliga slutspurten – till mötet med den fasta isen vid utloppet i Lovisaviken. Vinterkylan och mörkret har gett vika, våra varma tjocka kläder behövs snart inte mer.