Verksamhet 2022-23

24.03.2023 kl. 18:22
Under verksamhetsåret är pastor i Borgås svenska metodistförsamling, Leif-Göte Björklund även ansvarig för verksamheten i Lovisa.

Vi har under vintern gudstjänst en gång i månaden.

På sommaren hänvisar vi till gudstjänster i Borgå.